Nota prawna

 

I Informacje wstępne
 

Przystępując do korzystania ze stron internetowych K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH
użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady.


II Zawartość serwisu

 

  1. Wszelkie informacje oraz dane dotyczące produktów i usług zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH.
  2. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat oferowanych przez naszą Firmę produktów oraz usług prosimy odwiedzić naszą siedzibę lub zadzwonić pod numer znajdujący się w zakładce kontakt niniejszej strony.


II Wyłączenie odpowiedzialności

 

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były właściwe. Niemniej jednak K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne braki i nieprawidłowości oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia decyzji w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów sieci.
  2. K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z zasobów strony, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
  3. K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

IV Ochrona prawa własności intelektualnej

 

  1. Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej. Nie może być ona wykorzystana do celów komercyjnych. W szczególności niniejsza strona nie może być w celach zarobkowych kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH.
  2. Użytkownik uprawniony jest do pobrania, drukowania całych bądź fragmentów stron oraz korzystania z aplikacji wyłącznie na użytek prywatny, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH.

 

V Postanowienia końcowe


K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych zastrzeżeń w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.