Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest tzw. efekt Rebindera?


W wyniku stosowania powłok antykorozyjnych na ogniwach łańcuchów, zachodzi zjawisko obniżenia parametrów wytrzymałościowych, szczególnie w początkowej fazie eksploatacji łańcuchów z tymi powłokami. Według normy DIN 22252 punkt 6.0 wartość siły zrywania oraz wydłużenia końcowego przy rozerwaniu zmniejsza się odpowiednio o 10 %, i 20 % w porównaniu z wynikami wytrzymałości osiągniętymi przy badaniu łańcucha naturalnie czarnego o takiej samej grubości nominalnej.

2. Co to jest tzw. martenzyt szlifowania?


Ciągłe, intensywne i silne tarcie ogniw łańcuchowych o metalowe elementy przenośnika (blachę ślizgową rynny) z równoczesnym działaniem dużych sił nacisku doprowadza do wytwarzania się w płytkich warstwach powierzchniowych wysokich temperatur. W wyniku tych temperatur na powierzchni ogniw powstaje krucha mikrowarstewka tak zwanego ,,martenzytu szlifowania” o wysokich twardościach z mikropęknięciami doprowadzającymi w warunkach zmiennych obciążeń do rozwinięcia mikropęknięcia w głąb, co w konsekwencji doprowadza do rozerwania ogniw.

3. Co to jest wżerowa korozja naprężeniowa?


Przy pracy łańcucha w środowisku agresywnym – korozyjnym mikropęknięcia powstałe w zjawisku ,,martenzytu szlifowania”, jak i wżery korozyjne na ogniwach łańcucha są zalążkiem ognisk zmęczeniowych, szczególnie przy agresywnych wodach kopalnianych, jest to tzw. wżerowa korozja naprężeniowa. Zjawisko niszczenia łańcucha od bardzo intensywnego tarcia pod działaniem znaczących sił nacisku (także chwilowej) pogłębione działaniem wżerowej korozji naprężeniowej jest znane, zbadane i opisane w inżynierii materiałowej.

4. Co to jest napięcie wstępne łańcucha?


Napięcie wstępne łańcucha ma na celu uzyskania prawidłowego naciągu łańcucha w urządzeniu (np. przenośniku), który to zapewnia bezawaryjną pracę łańcucha oraz wydłuża jego żywotność, przy odpowiedniej wysokości zgrzebeł nie dopuszcza do tarcia ogniwami pionowymi o blachę rynien. Właściwe napięcie ma wpływ na pobór mocy, optymalne jej wykorzystanie, trwałość łańcucha, kół łańcuchowych, rynien dołącznych, zużycie ślizgów w napędach, stan reduktorów i silników elektrycznych.
Napięcie łańcucha powinno być ciągle kontrolowane i korygowane tak aby było właściwe – podają to Wytyczne producentów łańcucha.

5. Co to jest dobór łańcucha?


Tylko dobrany łańcuch do konkretnych warunków pracy i środowiska spełni oczekiwania zamawiającego. K.B.P. KETTENWERK BECKER PRÜNTE GMBH ma opracowane formularze, których prawidłowe wypełnienie zgodne z rzeczywistością pozwala na dobór właściwego łańcucha o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych dla zamawiającego.